Op onze leveringen en diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij K.v.K. te Roermond onder nr.: 67822436